TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Ngày đăng: 07/10/2023

📝Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023📝

🏫 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội quan tâm đến sự học, khuyến khích toàn dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
📖 Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Công Hoan tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, diễn ra từ ngày 02/10 – 08/10/2023.
💡 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi tới thông điệp: mỗi cá nhân, mỗi tập thể, dù là còn ở trên ghế nhà trường hay ở bất kỳ cương vị nào cũng cần phải cố gắng rèn luyện, xây dựng khả năng tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá tri thức mới.
🌟🌟🌟 Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của NCHers trong tuần vừa qua nhé 👇🏻👇🏻👇🏻


Tin Liên Quan