Công văn từ sở

Ngày đăng:10/4/2019

Công văn số: 1390/SGDÐT-KHTC : Hướng dẫn định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên năm 2018 – 2019 đến năm học 2020 – 2021

Tải tệp đính kèm: CV-1390

 

 

Tin Liên Quan