ĐÁP ÁN MÔN TỔ HỢP XÃ HỘI VÀ MÔN TIẾNG ANH KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (ĐỀ CỦA SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN)

Ngày đăng 13/6/2020

ĐÁP ÁN MÔN THI TỔ HỢP XÃ HỘI VÀ MÔN TIẾNG ANH

Sáng nay 13/6 các em học sinh khối THPT trên toàn tỉnh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ 2 với  môn thi tổ hợp xã hội. Thời gian thi cụ thể như sau:

BUỔI MÔN THI TG LÀM BÀI TG PHÁT ĐỀ TG BẮT ĐẦU LÀM
Sáng Lịch Sử 50 phút 7h30′ 7h35′
Địa Lý 50 phút 8h30′ 8h35′
GDCD 50 phút 9h30′ 9h35′
Chiều Tiếng Anh 60 phút 14h25′ 14h30′

Đáp án môn Lịch Sử

Đáp án môn Địa Lý

Đáp án môn GDCD

Đáp án môn Tiếng Anh

Tin Liên Quan