Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1209/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;
– Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
– Các đại học, học viện;
– Các trường đại học;
– Các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên;
– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng;
– Cục Đào tạo – Bộ Công an.

Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT, Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ (GD- KHCN), Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo – Bộ Công an (gọi chung là các sở GDĐT); các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường ĐH, CĐ, TC) một số nội dung sau:

 1. Bài thi và hình thức thi
 2. a) Bài thi

– Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học – viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT – viết tắt là KHXH).

– Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm bài thi này xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

– Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

 1. b) Hình thức thi

– Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).

– Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

 1. Lịch thi
Ngày Buổi Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài Giphát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
24/6/2019 SÁNG 08 giờ 00. Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00 Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
25/6/2019 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 gi 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 gi 20 14 gi 30
26/6/2019 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 gi 30 07 gi 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 gi 35
Sinh học 50 phút 09 gi 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 gi 20 14 giờ 30
27/6/2019 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 gi 30 07 gi35
Địa lí 50 phút 08 gi 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 gi 30 09 giờ 35
CHIỀU Dự phòng
 1. Phần mềm dùng trong Kỳ thi

Các đơn vị thống nhất sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia, sau đây gọi là Hệ thống quản lý thi (QLT) và Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

 1. Chế độ báo cáo và lưu trữ
 2. a) Chế độ báo cáo

Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của Kỳ thi và kiểm tra để đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT.

 1. b) Địa chỉ nhận báo cáo

Cục Quản lý chất lượng (QLCL), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655.

 1. c) Thời hạn, nội dung và hình thức báo cáo

– Báo cáo trước kỳ thi: Các sở GDĐT cập nhật vào Hệ thống QLT và báo cáo Bộ GDĐT trước ngày 28/5/2019.

– Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống QLT theo thứ tự các buổi thi trong Lịch thi, chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng, 16 giờ 30 đối với buổi thi chiều.

– Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Các Hội đồng thi cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2019.

– Gửi kết quả thi: Chậm nhất ngày 13/7/2019, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ Phần mềm hỗ trợ Chấm thi do Bộ GDĐT cung cấp ra 02 đĩa CD/DVD-ROM (loại chỉ ghi 1 lần); một đĩa được lưu tại sở GDĐT theo chế độ mật, một đĩa được gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục QLCL để cập nhật kết quả thi vào Hệ thống QLT. Ngay sau khi Cục QLCL cập nhật kết quả thi vào Hệ thống QLT, các Hội đồng thi sử dụng đĩa lưu trữ tại đơn vị đối chiếu với kết quả trên Hệ thống QLT, nếu có bất thường phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để xử lý.

– Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi: chậm nhất ngày 13/7/2019.

– Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 14/7/2019.

– Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: Chậm nhất ngày 16/7/2019, các sở GDĐT phải cập nhật Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào Hệ thống QLT; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ theo mẫu quy định trong Hệ thống QLT qua địa chỉ email quy định.

– Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: chậm nhất ngày 18/7/2019.

– Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức: Chậm nhất ngày 05/8/2019, các sở GDĐT phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào Hệ thống QLT và gửi qua địa chỉ email quy định; đồng thời gửi qua bưu điện về Cục QLCL.

– Chậm nhất ngày 09/8/2019, các sở GDĐT gửi Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT (Phòng Lưu trữ – Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại quy định.

 1. d) Chậm nhất ngày 13/7/2019, tất cả bài thi đã chấm, đầu phách phải được niêm phong và chuyển về sở GDĐT lưu trữ.

đ) Hồ sơ phúc khảo lưu trữ theo quy định tại Điều 43 của Quy chế thi; Danh sách thí sinh thay đổi điểm do phúc khảo lưu trữ cùng Danh sách ghi điểm thi của thí sinh.

 1. Công việc cụ thể cho từng khâu của Kỳ thi thực hiện theo Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ, TC nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất cần báo cáo ngay về Cục Quản lý chất lượng, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655 để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia;
– Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TU;
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục QLCL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

 

Tin Liên Quan