Lịch thi thử THPT quốc gia năm 2018

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức thi thử THPT quốc gia năm 2018 (gọi tắt là kỳ thi), cụ thể như sau: hoc xuat nhap khau o dau

  1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích:

+ Đánh giá chất lượng dạy học lớp 12, cung cấp thông tin điều chỉnh việc dạy học, quản lí dạy học tại các trường THPT, các đơn vị có học viên GDTX;

+ Giúp học sinh làm quen với bài thi trắc nghiệm khách quan, phiếu trả lời trắc nghiệm và định hướng thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Đánh giá năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc định hướng tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp;

1.2. Yêu cầu: Tất cả các khâu tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, đánh giá đúng chất lượng dạy và học.

  1. Bài thi và hình thức thi

2.1. Bài thi, nội dung thi:

– Tổ chức thi 05 bài thi, gồm:

+ 03 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ 02 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân;  viết tắt là KHXH);

Học sinh các trường THPT có thể làm đủ 05 bài thi hoặc làm đủ các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp, xét tuyển sinh đại học – cao đẳng. 

– Nội dung thi trong chương trình lớp 11 và lớp 12 (chủ yếu lớp 12 tính đến ngày 31/3/2018).

2.2. Hình thức thi:

        – Các bài thi Toán, Tiếng Anh và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).

– Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

 

2.3. Đề thi, thời gian làm bài, điểm bài thi

– Đề thi cho mỗi môn thành phần của bài thi KHTN: Vật lý từ câu 1 đến câu 40, Hóa học từ câu 41 đến câu 80, Sinh học từ câu 81 đến câu 120;

– Đề thi cho mỗi môn thành phần của bài thi KHXH: Lịch sử từ câu 1 đến câu 40, Địa lý từ câu 41 đến câu 80, Giáo dục công dân từ câu 81 đến câu 120;

– Đề thi của bài thi Toán, bài thi Tiếng Anh có 50 câu;

– Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn;

– Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần của các bài thi Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội: 50 phút. Bài thi Ngữ văn: 120 phút. Bài thi Toán: 90 phút. Bài thi Tiếng Anh: 60 phút.

– Điểm của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm của các bài thi độc lập và điểm của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

2.4. Lịch thi: Ngày 19, 20, 21/4/2018, cụ thể:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gianlàm bài Giờphát đề thi cho thí sinh Giờbắt đầu

làm bài

19/4/2018 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
20/4/2018 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
21/4/2018 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Tin Liên Quan