Tuyển dụng

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020- 2021

By :thptnguyenconghoan 854 Views 30/04/2020
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020- 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN                   ĐỘC LẬP – TỰ DO –  HẠNH PHÚC  Ngày đăng 1/5/2020 THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊNTrường THPT Nguyễn Công Hoan thông báo tuyển giáo viên năm học 2020 – 2021. 1. Chỉ tiêu tuyển...Đọc Thêm

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2019- 2020

By :thptnguyenconghoan 858 Views 16/05/2019
Thông báo tuyển giáo viên năm học 2019- 2020

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN   Số: ………/TB-NCHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––o0o–––––––   Văn Giang, ngày 09  tháng 05  năm 2019  THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN Trường THPT Nguyễn Công Hoan thông báo tuyển giáo viên năm học 2019...Đọc Thêm

Thông báo tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

By :thptnguyenconghoan 898 Views 14/12/2017
Thông báo tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN Trường THPT Nguyễn Công Hoan thông báo tuyển giáo viên năm học 2017- 2018.Chỉ tiêu tuyển dụng : 04 giáo viên–  Giáo viên Sinh học       : 01 –  Giáo viên Địa lý         : 01 –  Giáo viên TD– GDQP   : 01 –  Giáo viên Tiếng Anh    : 01Tiêu chuẩn dự tuyển:–...Đọc Thêm