Bí quyết “ăn” điểm môn Giáo dục công dân trong kỳ thi THPT quốc gia!

Ngày đăng 14/5

Bí quyết “ăn” điểm môn Giáo dục công dân trong kỳ thi THPT quốc gia!

Môn Giáo dục Công dân (GDCD) được xem là môn thi “cứu cánh” cho thí sinh trong việc xét điểm tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 cũng như xét tuyển vào các trường đại học.
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các thí sinh sẽ phải dự thi 3 môn bắt buộc (Ngoại ngữ, Văn, Toán) và 1 môn trong 2 môn tự chọn là khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và khoa học xã hội (Giáo dục công dân, Sử , Địa) để xét tốt nghiệp.
Môn GDCD được xem là môn học “cứu cánh” cho các thí sinh Với 9 chủ đề cơ bản, rất ngắn gọn và những vấn đề thực tiễn, liên quan trực tiếp tới đời sống, học sinh dễ dàng liên hệ với cuộc sống hằng ngày mà không cần phải cặm cụi bên cuốn sách giáo khoa đơn điệu. Ưu điểm này giúp tăng khả năng ghi nhớ và có cơ hội đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia.
Cụ thể, đề thi sẽ có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có 20% kiến thức của lớp 11. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và thí sinh phải chọn một đáp án đúng duy nhất.Trong đề thi có các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT (nhận biết: 40%, thông hiểu: 20%) và các câu hỏi phân hóa (vận dụng bậc thấp: 30%, vận dụng bậc cao: 10%) phục vụ mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng. Làm thế nào để đạt điểm cao môn Giáo dục Công dân?
Chắc chắn khi biết sẽ thi môn GDCD trong kỳ thi THPT Quốc gia nhiều bạn sẽ cảm thấy lo lắng vì không biết sẽ phải ôn luyện như thế nào. Ở thời điểm này, môn GDCD gần như là không có sự đánh đố quá cao siêu cho học sinh nên các bạn chỉ cần nắm vững tất cả các kiến thức trong sách giáo khoa lớp 11 và lớp 12 là sẽ có thể làm tốt được bài thi.
Thông thường khi nhận đề thi môn GDCD các bạn thí sinh sẽ thấy hơi “hoảng” vì nhìn đề khá dài.
Tuy nhiên đề sẽ có 40 câu trong 50 phút. Trong đó kiến thức trong sách giáo khoa sẽ chiếm khoảng 70% và kiến thức liên hệ bên ngoài sẽ chiếm khoảng 30%.Như vậy để đạt được điểm 7 các bạn có thể hoàn toàn học trong sách giáo khoa. Còn nếu muốn đạt điểm cao hơn bạn có thể chú ý các thông tin về luật trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Môn Giáo dục Công dân (GDCD) được xem là môn thi “cứu cánh” cho thí sinh trong việc xét điểm tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 cũng như xét tuyển vào các trường đại học. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các thí sinh sẽ phải dự thi 3 môn bắt buộc (Ngoại ngữ, Văn, Toán) và 1 môn trong 2 môn tự chọn là khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và khoa học xã hội (Giáo dục công dân, Sử , Địa) để xét tốt nghiệp.


Môn GDCD được xem là môn học “cứu cánh” cho các thí sinh
Với 9 chủ đề cơ bản, rất ngắn gọn và những vấn đề thực tiễn, liên quan trực tiếp tới đời sống, học sinh dễ dàng liên hệ với cuộc sống hằng ngày mà không cần phải cặm cụi bên cuốn sách giáo khoa đơn điệu. Ưu điểm này giúp tăng khả năng ghi nhớ và có cơ hội đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia.
Cụ thể, đề thi sẽ có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có 20% kiến thức của lớp 11. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và thí sinh phải chọn một đáp án đúng duy nhất. Trong đề thi có các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT (nhận biết: 40%, thông hiểu: 20%) và các câu hỏi phân hóa (vận dụng bậc thấp: 30%, vận dụng bậc cao: 10%) phục vụ mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng.
Làm thế nào để đạt điểm cao môn Giáo dục Công dân?
Chắc chắn khi biết sẽ thi môn GDCD trong kỳ thi THPT Quốc gia nhiều bạn sẽ cảm thấy lo lắng vì không biết sẽ phải ôn luyện như thế nào. Ở thời điểm này, môn GDCD gần như là không có sự đánh đố quá cao siêu cho học sinh nên các bạn chỉ cần nắm vững tất cả các kiến thức trong sách giáo khoa lớp 11 và lớp 12 là sẽ có thể làm tốt được bài thi.
Thông thường khi nhận đề thi môn GDCD các bạn thí sinh sẽ thấy hơi “hoảng” vì nhìn đề khá dài.
Tuy nhiên đề sẽ có 40 câu trong 50 phút. Trong đó kiến thức trong sách giáo khoa sẽ chiếm khoảng 70% và kiến thức liên hệ bên ngoài sẽ chiếm khoảng 30%.
Như vậy để đạt được điểm 7 các bạn có thể hoàn toàn học trong sách giáo khoa. Còn nếu muốn đạt điểm cao hơn bạn có thể chú ý các thông tin về luật trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Tác giả:Cô Trinh sưu tầm

Tin Liên Quan