LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Ngày đăng: 31/12/2023

⭐️ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ⭐️

📃 Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn năm học 2023-2024, Đoàn trường THPT Nguyễn Công Hoan đã tổ chức các lớp bồi dưỡng Cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới. Với mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn trường luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là hoạt động được chú trọng, quan tâm.
✅ Mục đích lớp Cảm tình Đoàn nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới có đủ phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống tốt, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào tại chi đoàn; từ đó giúp thanh niên tìm hiểu rõ hơn về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bước đầu vận động thanh niên gia nhập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để được rèn luyện và cống hiến.
📝 Kết thúc buổi học, học sinh sẽ tiến hành làm bài thu hoạch. Kết quả của bài viết này cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét kết nạp đoàn viên mới.
🎉 Vào tháng 12/2023, BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Công Hoan đã tổ chức kết nạp cho hơn 300 thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
⭐️ Đại diện đoàn viên mới kết nạp hứa phấn đấu; nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tin Liên Quan