HOẠT ĐỘNG: XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC

Ngày đăng: 10/11/2023

🌻 HĐ: XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC 🌻
“TIÊN HỌC LỄ – HẬU HỌC VĂN”

Đạo đức, phẩm chất của thế hệ trẻ chính là căn nguyên cội rễ quyết định sự thành công của một nền giáo dục nói riêng và cả cộng đồng xã hội nói chung. Một xã hội chỉ thật sự phát triển khi có những cá nhân có nền tảng đạo đức tốt, thấu hiểu và lan tỏa những hành vi đẹp, nhân ái và giàu tình cảm. Đặt trong bối cảnh toàn cầu, chúng ta vẫn nhận thấy được sự tương đồng trong việc chú trọng rèn luyện và bồi dưỡng nhân cách cho học sinh ngay trên ghế nhà trường.
Chính vì vậy, ngoài việc chấp hành nội quy của Nhà trường, NCHERS còn tự xây dựng nên những quy tắc ứng xử, những mục tiêu, những nội quy riêng của từng lớp nhằm nâng cao tính kỉ luật của bản thân và tinh thần đoàn kết của tập thể. Từ đó, tạo nên môi trường học tập tích cực, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về cả phẩm chất và năng lực.
#truongthptnguyenconghoan
#lựachọnđểtỏasáng
———————————
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN
🏫Cs1: Thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
🏫Cs2: Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.


Tin Liên Quan