ĐÁP ÁN MÔN THI TỔ HỢP KHTN KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (ĐỀ CỦA SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN)

Ngày đăng 13/6/2020

ĐÁP ÁN MÔN THI TỔ HỢP KHTN

Sáng nay 13/6 các em học sinh khối THPT trên toàn tỉnh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ 2 với  môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Thời gian thi cụ thể như sau:

BUỔI MÔN THI TG LÀM BÀI TG PHÁT ĐỀ TG BẮT ĐẦU LÀM
Sáng Vật Lý 50 phút 7h30′ 7h35′
Hóa học 50 phút 8h30′ 8h35′
Sinh học 50 phút 9h30′ 9h35′
Chiều Tiếng Anh 60 phút 14h25′ 14h30′

Đáp án môn Vật Lý


Đáp án môn Hóa Học
Đáp án môn Sinh Học

Tin Liên Quan