Thơ hay để nhớ công thức tính đạo hàm của hàm số

Ngày đăng 17/5/2020

NHỚ CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ QUA THƠ

Các công thức đạo hàm rất nhiều và thường rất khó nhớ vì vậy đây là một trong các cách ghi nhớ công thức khá hiệu quả.

X mà có mũ (en) n
Đạo hàm ta hạ mũ n đầu tiên
Rồi thì số mũ ở trên
Ta trừ đi 1 ra liền đấy thôi.
(xn )’ =n.xn-1

Đạo hàm căn x bạn ơi
Bằng thương đấy nhé bạn thời chớ quên
Tử là số 1 còn nguyên
Mẫu 2 căn x viết liền cho nhanh.

Đạo hàm của tích hai anh
Ta đạo anh trước, để dành anh sau
Rồi thêm dấu cộng cho mau
Giữ nguyên anh trước, anh sau đạo hàm.
(uv)’=u’v+uv’
Nếu thương, khó mấy cũng cam
Tử ta đạo hàm nhân mẫu giữ nguyên
Dấu trừ thì chớ có quên
Tử nguyên, mẫu đạo đi liền đằng sau
Bình phương mẫu chạy đi đâu
Ta mang xuống dưới cho mau thuộc bài.

Đạo hàm sin thật là tài
Lại ra là cos có sai bao giờ.
(sinx)’=cosx
Cos đạo hàm đẹp như mơ
Trừ sin để bạn ngẩn ngơ một mình.
(cosx)’=−sinx
Cần cù bù lại thông minh
Một chia cos bình là đạo hàm tang.

Có chăm học mới vẻ vang
Cô tang dẫu khó cũng mang đạo hàm
Tử trừ 1 nhớ mà làm
Mẫu sin bình nhé chớ ham chơi bời.

E mũ x thật lạ đời
Đạo hàm của nó, ta thời giữ nguyên.

(ex)’ = ex

Hàm số mũ ta để yên
Nêpe cơ số chạy liền theo sau.
(ax)’ = axlna

Nepe x đạo hàm mau
Bằng 1 chia x chứ đâu khó gì.

Lôga x có khác chi?
Nepe cơ số ta thì chớ quên

Tác giả: Cô Thùy sưu tầm

Tin Liên Quan